کشش زیربغل با کش ورزشی Band Lat Pull Down

کشش زیربغل با کش ورزشی Band Lat Pull Down

کشش زیربغل با کش ورزشی Band Lat Pull Down

آموزش ویدئویی حرکت کشش زیربغل با کش ورزشی حرکت مناسب برای خانمهایی است که در منزل قصد تمرین ورزشی با کش بدنسازی دارند. کشش عضلات زیربغل و درگیر شدن عضلات سرشانه و بازو حاصل انجام این تمرین به شکل صحیح می‌باشد. کنترل و استقامت عضلات پایین تنه هنگام اجرای این حرکت نیز اهمیت دارد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;