پرس سینه با کش ورزشی Band Chest Press

پرس سینه با کش ورزشی Band Chest Press

پرس سینه با کش ورزشی Band Chest Press

آموزش ویدئویی حرکت پرس سینه با کش ورزشی عضلات تحت فشار: پشت‌بازو، عضلات سینه و سرشانه‌ درجه سختی: آسان وسایل مورد نیاز: کش بدنسازی پرس سینه با کش ورزشی Band Chest Press بصورت خوابیده روی زمین یا تشک انجام می‌شود. یک کش بدنسازی را در زیر شانه‌های خود قرار دهید و در حالی که بازوها … پرس سینه با کش ورزشی Band Chest Press ادامه »

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;