آموزش ویدئویی ددلیفت با دمبل جفت

آموزش ویدئویی ددلیفت با دمبل جفت

آموزش ویدئویی ددلیفت با دمبل جفت

آموزش ویدئویی حرکت ددلیفت با دمبل جفت ددلیفت با دمبل جفت (Dumbbell leg Deadlift) روی عضلات پشت پا (همسترینگ) و باسن فشار مستقیم وارد می‌کند. این حرکت با کشش عضلات پشت پا و ساق باعث رشد این گروه عضلانی شده و عضلات فیله کمر را نیز تقویت می‌کند. برای انجام صحیح ددلیفت جفت دمبل پاها … آموزش ویدئویی ددلیفت با دمبل جفت ادامه »

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;